Pavel Rydlo
Funkce

Manažer technické podpory - EPS

Pavel Rydlo

Pracuje jako manažer technické podpory divize Isover.

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací a systémů pro stavebnictví, jako například lehkých požárně odolných střech SG COMBI ROOF, PROTECTROOF, zateplení TWINNER apod.

Podílí se na tvorbě norem, pravidelně přednáší na odborných konferencích, je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků a vybraných publikací.