Tomáš Pošta
Funkce

Product manager ETICS

Tomáš Pošta

S oborem stavebnictví se setkával už ve svém dětství, neboť pochází z rodiny stavbařů.
Ve Weber působí jako produktový manažer pro fasády a ETICS. Podílí se především na vývoji a dotváření produktů v této stále se inovující se oblasti. Je absolventem ČVUT – Fakulty stavební, oboru pozemní stavby. Ve stavebnictví působí nepřetržitě více než 25 let.